Verktyg

BoBe Plast har ett nära samarbete med ett flertal mycket skickliga verktygsmakare som tar fram verktyg utifrån projektets egna förutsättningar.
Vi ombesörjer även framtagning av prototyper med moderna tekniker och finns gärna med som ett stöd och vägledning i projektets början.