• Vad gör vi?

Dubbelgjutning

BoBe Plast har lång erfarenhet av dubbelgjutning (2-komponentsgjutning).
Dubbelgjutning nyttjas allt mer för att skapa tilltalande, sofistikerade produkter.
Stor vikt läggs vid yt-finish och färger.

Samtliga företag i vår Grupp, Liljas Plast, Polymega och LiljasPlastic i Kina utför dubbelgjutning.