Historia

1969: BoBe Plast grundas
2001: BoBe Plast förvärvas av Liljas Plast AB
2019: Bobe Plast fyller 50 år
2020: Bygger till verksamheten med nytt lager
2022: Bygger om personalutrymmen och fräschar upp lokalerna