Kvalitet/Miljö

Tuffa krav på precision och kvalitet är en grundförutsättning. Detta ställer höga krav på rutiner och personalens kunskaper.

Bobe Plast är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Hållbarhetsrapport Certifikat