• Hur gör vi?

 

Snabbast möjliga ledtider med tuffa krav på precision och kvalitet är en grundförutsättning. Detta ställer höga krav på rutiner och personalens kunskaper.

Bobe är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

1042-3 BoBe Plastindustri AB sv

1042-3 BoBe Plastindustri AB eng