• Om BoBe

Affärskoncept

Med hög servicenivå, snabba beslutsvägar och en effektiv produktion blir vi kundens långsiktiga pålitliga partner.Vi är sällan med på projekt där allt är definierat på förhand. Vår uppgift är istället att ge dig som kund positiva överraskningar och nya lösningar.

Vårt koncept är att jobba med tekniska material och att vara din förlängda utvecklingsavdelning.
I samråd med oss och expertisen hos materialleverantörer och verktygsmakare, lotsar vi dig fram till den bästa lösningen.

Liljas Plast-Gruppen tillhandahåller tekniskt formgods, i plast, silikon, gummi och högpresterande polymerer efter kundens krav.