Byggnation av nytt lager på Bobe

Under vintern 2019 bygger vi till och utökar vi vårt lager med 525 M2.